Öppna mobilmenyn

Elevhälsa och stöd

Ingress

 • Anpassningar och särskilt stöd

  Skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

 • Elevhälsan

  Alla elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds kostnadsfri elevälsa.

 • Hit kan du vända dig

  Ange lämplig sidinformation

 • Skolsköterska och skolläkare

  Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser. De ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stötta eleverna till en god hälsa.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen