Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Elevhälsa och stöd

 • Anpassningar och särskilt stöd

  Skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

 • Elevhälsan

  Alla elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds kostnadsfri elevälsa.

 • Hit kan du vända dig

  På den här sidan kan du som är ung och lider av psykisk ohälsa, dina föräldrar och andra få veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

 • Skolsköterska och skolläkare

  Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser. De ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stötta eleverna till en god hälsa.

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen