Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

 • Botkyrka kyrka

  Syftet är att möjliggöra en utvidgning av Botkyrka kyrkas kyrkogård.

 • Brunna - planprogram

  Ett uppdaterat detaljplaneprogram med 350 bostäder och en ny förbindelse över E4/E20 mellan Fittja och Hallunda.

 • Frigg 2

  Planförslaget skapar möjlighet att uppföra bostäder och/eller en byggnad för äldre.

 • Hallunda Gård

  Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna värdefull kultur- och naturmiljö.

 • Hallunda torp 77

  Ett bostadhus planeras ett stenkast från Norsborgs centrums service och kommunikationer.

 • Hågelby hage – Södra Porten område A

  Detaljplanens syfte är att skapa ett verksamhetsområde söder om det befintliga industriområdet Eriksberg.

 • Prästviken

  Detaljplanen rymmer byggrätter för cirka 440 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 radhus/småhus.

 • Saltmossen, Södra Porten område B

  Planförslaget för Saltmossen (Södra Porten område B) är den andra detaljplaneetappen i utbyggnaden av Södra Porten.

 • Slagstavägen

  Nu prövas möjligheten att bygga radhus i natur- och kollektivtrafiknära läge längs med södra sidan av Slagstavägen.

 • Södra Kärsby

  Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan som syftar till att möjliggöra för en skolbyggnad samt en föreningsbyggnad i anslutning till Kärsby idrottsplats i sydvästra Norsborg.

 • Södra Porten

  Förstudien ska visa i stora drag hur Södra porten kan utvecklas, så att de projekt som byggs allteftersom hänger ihop i en helhet. Med en vision, ett ramverk och riktlinjer kan vi se till att skapa ett attraktivt och hållbart område med urbana kvalitéer, vilket innebär bebyggelse som hänger ihop och har ett blandat innehåll.

 • Östra Kyrkbyn, Södra Porten område C

  Planförslaget för Östra Kyrkbyn (Södra Porten område C) är den tredje detaljplaneetappen i utbyggnaden av Södra Porten.