Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök och ändra

Ansökning och ändringar gör du i våra e-tjänster. Nedan hittar du de olika scenarion som du kan genomföra.

Tre barn pysslar inomhus.
 • Ansök om plats

  Ditt barn kan gå på förskola eller i pedagogisk omsorg om det är mellan ett och sex år. Ansök om plats senast fyra månader innan ditt barn ska börja.

 • Vistelsetider

  E-tjänst för vårdnadshavare med barn i kommunal förskola.

 • Säg upp barnomsorg

  Logga in i e-tjänsten för att säga upp platsen. Uppsägning av sexåringar sker automatiskt inför skolstarten.

 • Ansökan om tilläggsbelopp

  Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet.

 • Barnomsorg i annan kommun

  Detta gäller om du bor i Botkyrka och ditt barn går i förskola i annan kommun.

Så går placeringen på förskola till

I riktlinjerna beskrivs kriterier för placering i kommunal förskola, regler för förtur, vistelsetider samt regler för ledighet.

Hur placeringen går till hittar du här