Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hallunda torp 77

Nu pågår planarbete för att tillskapa ett bostadshus ett stenkast från Norsborgs centrums service och kommunikationer.

Bakgrund

Efterfrågan på tomten i norra Hallunda – Norsborg är stor. På Hallunda torp 77 finns möjlighet att uppföra ett bostadshus i ett befintligt område med all behövlig infrastruktur. Enligt gällande detaljplan får fastighet användas endast för gemensamhetsanläggning med anknytning till bostäder. Idag utgör fastighet en grön lucka i ett i övrigt bebyggt område. Genom att fastigheten bebyggs fylls luckan i väven igen, vilket bedöms vara positivt för stadsbilden. Detta prövas nu i ett detaljplanearbete.

Förslaget

Fastighet kan bebyggas med ett bostadshus i två våningar och har en byggnadsyta på 77 m2. Högsta nockhöjd begränsas till 6,5 meter i enlighet med befintlig bebyggelse. Fasader föreslås uppföras lika de befintliga husen i skivmaterial och träpanel, målad i brun i kombination med vit färg. Tak ska vara svart pulpettak.

Vad händer nu?

Från den 24 september 2018 till den 15 oktober 2018 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Planprocessen och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

 

Här är vi nu

Samråd

Plankarta Pdf, 311.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 702 kB.

Undersökning och identifiering av betydande miljöaspekter Pdf, 126.9 kB.

 

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: