Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anmäl försäljning av folköl

För att få sälja folköl måste du göra en anmälan till kommunen. Om ditt försäljningsställe har serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl.

Gör din anmälan

Anmäl via e-tjänst

Anmäl via blankett


Blanketten skickas till:

Miljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

147 85 Tumba


Beslut

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. Därefter har kommunen en handläggningstid på max 10 dagar innan du får ditt beslut.

Regler och ansvar vid försäljning av folköl

  • För att få sälja eller servera folköl krävs att din verksamhet är registrerad som livsmedelsanläggning.
  • Om du vill servera folköl måste du också servera mat och lättdrycker.
  • Du får endast sälja till personer över 18 år.
  • Du bör kontrollera legitimation på personer som ser ut att vara under 25 år.
  • Du får inte sälja till någon som du misstänker ska langa folköl till personer under 18 år.
  • Du får inte sälja eller servera någon som är märkbart berusad.

Du som ägare har ansvar för att reglerna följs. Det innebär att du ska se till att all personal känner till reglerna. Kommunen kan fatta beslut om varning eller förbud om reglerna i alkohollagen inte följs.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljöenhetens livsmedelsinspektörer

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: