Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Grindstugan

Vi arbetar projektinriktat och utgår från barnens intressen, frågor och funderingar. Alla barn ska varje dag känna sig sedda, hörda samt bekräftade och veta att de är viktiga för gruppen! 

Fakta om förskolan

Område: Tullinge

Avdelningar: 3 st

Barn: 120 st

Vår inriktning

Förskolan Grindstugan är en förskola med plats för 120 barn och vi har tre arbetslag fördelade på barn i åldrarna 1-5 år. Vi har flera gemensamma lekytor runt förskolan, kuperad terräng, skog, gungor samt många platser som passar för rörelselekar.

På Grindstugan sätter vi stort fokus på barns lek och utforskande, och vi vill att barnens lek och intressen ska styra utbildningens innehåll. För att säkerställa en hög kvalité arbetar våra pedagoger med pedagogisk dokumentation där vi följer upp, utvärderar och utvecklar utbildningen.

Genom text, bild och film dokumenterar vi det som händer mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen och kopplar detta till läroplanen. I analysen av dokumentationen får vi syn på hur vi kan utveckla utbildningen vidare. Vi lägger också stort fokus på samverkan med vårdnadshavare och tror att det är en nyckel för att höja kvalitén på utbildningen.

Vi är en del av Tullinge centrala förskoleenhet som består av fem förskolor: Nyängsgården, Grindstugan, Solliden, Karlavagnen och Römossen. I Tullinge centrala förskolor utvecklas ditt barn i en trygg, lekfull och lärande miljö. Välutbildade förskollärare och barnskötare förbereder ditt barn för skolan genom omsorg och undervisning på ett lekfullt sätt.

Hitta hit

Grindstugans förskola ligger på John Blunds väg 4, 146 31 Tullinge
Grindstugans förskola i Google maps

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Tullinge centrala förskoleenhet.
tullingecentralaforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Anette Johansson
anette.johansson@botkyrka.se
070-171 59 80

Biträdande rektor
Kristiina Riskula
kristiina.riskula@botkyrka.se
072-7000690

Avdelningar
Solen: 072-596 66 47

Vattnet: 070-188 69 25

Vinden: 070-180 57 06

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: