Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utbildningar och föreläsningar för anhöriga till personer med kognitiv svikt eller demens

Återhämtningsguiden

Återhämtningsguiden kan fungera som verktyg för den som är i behov av återhämtning. Det kan vara personer som själva är drabbade av psykisk ohälsa, eller den som står bredvid någon som mår dåligt. Återhämtningsguiden ges ut av Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) och är skrivet av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, forskare med flera.