Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Så arbetar vi med...

Här hittar du information om hur Botkyrka kommun arbetar inom olika ämnesområden.

 • Områdesutveckling

  Kommunen arbetar med områdesutveckling för att på ett bra sätt kunna styra, påverka och stödja utvecklingen i varje stadsdel.

 • Hållbar utveckling

  Botkyrka kommun styrs utifrån dokumentet Ett Hållbart Botkyrka. Det har ett generationsperspektiv på 30 år och vi har formulerat kommunens hållbarhetsutmaningar.

 • Kultur och fritid

  Lyssna på Koffesnacket! En podd där vi pratar om kultur, fritid, idrott och engagemang i Botkyrka.

 • Värdegrund

  Utgångspunkten för vår värdegrund är Botkyrka kommuns vision.

 • Så jobbar vi för ett tryggare Botkyrka

  Så arbetar vi för att du ska känna dig trygg i Botkyrka.

 • Välfärdsteknik

  Välfärdsteknik kan öka medborgares trygghet och självständighet, och samtidigt förbättra arbetsmiljön.

 • Idrott

  Vi vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Därför har ett idrottsprogram tagits fram i dialog med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare och aktiva idrottare.

 • Personuppgifter

  Här hittar du allmän information om hur Botkyrka kommun hanterar personuppgifter, samt uppgifter om kommunens dataskyddsombud.

 • Klimat och miljö

  Målet att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2045.

 • Botkyrkas kulturmiljöprogram

  Kulturmiljöer i detta program representerar ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala plan- och bygglovshanteringen.

 • Fairtrade City

  Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

 • Grönytor i stadsmiljö

  Grönstrukturprogrammet har fokus på den gröna strukturen i och runt tätorterna.

 • Förskolan och skolan i Botkyrka

  Ditt barn ska lyckas i skolan och få utvecklas utifrån sin unika förmåga. Ditt barn behöver kunskap och trygghet. Det är vad du önskar – och allt vi jobbar för.

 • Bostadsförsörjning

  Varje kommun har ett ansvar för att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder och ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning.

Styrdokument

I kommunens författningssamling hittar du dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet.