Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi med...

Här hittar du information om hur Botkyrka kommun arbetar inom olika ämnesområden.

 • Områdesutveckling

  Kommunen arbetar med områdesutveckling för att på ett bra sätt kunna styra, påverka och stödja utvecklingen i varje stadsdel.

 • Hållbar utveckling

  Botkyrka kommun styrs utifrån dokumentet Ett Hållbart Botkyrka. Det har ett generationsperspektiv på 30 år och vi har formulerat kommunens hållbarhetsutmaningar.

 • Kultur och fritid

  Lyssna på Koffesnacket! En podd där vi pratar om kultur, fritid, idrott och engagemang i Botkyrka.

 • Värdegrund

  Utgångspunkten för vår värdegrund är Botkyrka kommuns vision.

 • Välfärdsteknik

  Välfärdsteknik kan öka medborgares trygghet och självständighet, och samtidigt förbättra arbetsmiljön.

 • Idrott

  Vi vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Därför har ett idrottsprogram tagits fram i dialog med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare och aktiva idrottare.

 • Personuppgifter

  Här hittar du allmän information om hur Botkyrka kommun hanterar personuppgifter, samt uppgifter om kommunens dataskyddsombud.

 • Klimat och miljö

  Målet att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2045.

 • Botkyrkas kulturmiljöprogram

  Kulturmiljöer i detta program representerar ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala plan- och bygglovshanteringen.

 • Grönytor i stadsmiljö

  Grönstrukturprogrammet har fokus på den gröna strukturen i och runt tätorterna.

 • Förskolan och skolan i Botkyrka

  Ditt barn ska lyckas i skolan och få utvecklas utifrån sin unika förmåga. Ditt barn behöver kunskap och trygghet. Det är vad du önskar – och allt vi jobbar för.

 • Bostadsförsörjning

  Varje kommun har ett ansvar för att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder och ska under varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning.

Styrdokument

I kommunens författningssamling hittar du dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet.