Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Sök bygglov för fasadändring

Om du ska göra ändringar i en byggnads fasad krävs oftast bygglov. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten vad gäller omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Checklista för handlingar

Du behöver skicka med ett antal handlingar tillsammans med din ansökan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta i skala 1:400
  Markera vilken eller vilka byggnader och fasader som du planerar att göra en fasadändring på. situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda fasader. Markera vilka fasader och/eller fasaddetaljer som ska ändras exempelvis fönster monteras eller dörr som flyttas. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Planer över befintlig byggnad och den tänkta åtgärden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta. Mer information om planritning.

 • Material- och kulörbeskrivning
  Beskrivning av utvändiga material och kulörer med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  På sektionsritningen visar du den tänkta åtgärden i genomskärning. Mer information om sektionsritning.

 • Detaljritning i skala 1:10 eller 1:20
  Redovisa byggnadsdetaljer som är viktiga för den arkitektoniska gestaltningen exempelvis räcken, fönster, portar, balkonger och materialmöten i fasad. Mer information om detaljritning.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

Senast uppdaterad:

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl .13-14.

Senast uppdaterad: