Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gymnasieskola

Gymnasieelever med bärbara datorer uppslagna i klassrum

Gymnasieskolan ger dig förutsättningar att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för din fortsatta utbildningsresa och kommande arbetsliv.

Inom gymnasieskolan i Botkyrka finns ett brett utbud av utbildningar så att du ska kunna välja en utbildning som passar just dig.

I Botkyrka finns fyra kommunala och två fristående gymnasieskolor.

Om gymnasieskolan

 • Gymnasievalet 2024

  Här hittar du en guide om hur valet går till och information som hjälper dig i processen.

 • Gymnasieskolor i Botkyrka

  I Botkyrka finns fyra kommunala och två fristående gymnasieskolor.

 • Mottagande av nyanlända elever

  Nyanlända i åldrarna 6–19 år ska vägledas till skola via Språkcentrum.

 • Terminer och lov

  Läsårstider i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

 • Skolmåltiden

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Introduktionsprogram

  Introduktionsprogram passar dig som saknar betyg för att komma in på gymnasiet. Det finns flera möjligheter för dig!

 • Boende och resor

  Elevresor, skolskjuts, inackorderingstillägg, bidrag för resor till annan studieort, utlandsstudier

 • Trygghet och studiero

  Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

 • Anpassad gymnasieskola

  Anpassad gymnasieskolan är en fyraårig, avgiftsfri och är en utbildning som inte är obligatorisk. I Botkyrka finns en kommunal och en fristående anpassad gymnasieskolan.

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.

 • För rektorer och huvudmän

  Elevresor, skolskjuts, inackorderingstilläg, bidrag för resor till annan studieort, utlandsstudier

Elevhälsa och stöd

 • Anpassningar och särskilt stöd

  Skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

 • Elevhälsan

  Alla elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds kostnadsfri elevälsa.

 • Hit kan du vända dig

  På den här sidan kan du som är ung och lider av psykisk ohälsa, dina föräldrar och andra få veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

 • Skolsköterska och skolläkare

  Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser. De ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stötta eleverna till en god hälsa.

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium och anpassat gymnasium.

Utbildningsförvaltningen