Öppna mobilmenyn

Gymnasieskola

Gymnasieelever med bärbara datorer uppslagna i klassrum
 • Gymnasieskolor

  I Botkyrka finns fyra kommunala och två fristående gymnasieskolor.

 • Gymnasievalet

  Steg-för-steg-guide om hur valet till gymnasieskolan går till.

 • Gymnasiesärskola

  Gymnasiesärskolan är fyraårig, avgiftsfri och är en utbildning som inte är obligatorisk. I Botkyrka finns en kommunal och en fristående gymnasiesärskola.

 • Terminer och lov

  Läsårstider i grundskola, särskola och gymnasieskola.

 • Boende och resor

  Elevresor, skolskjuts, inackorderingstillägg, bidrag för resor till annan studieort, utlandsstudier

 • För rektorer och huvudmän

  Elevresor, skolskjuts, inackorderingstilläg, bidrag för resor till annan studieort, utlandsstudier

 • Skolmåltiden

  Om maten i förskola och skola. Kostpolicy. Matsedeln på nätet och som app.

 • Trygghet och studiero

  Trygghetsfrågorna är prioriterade i skolan. Här hittar du foldern "En trygg miljö med studiero".

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång.

Elevhälsa och stöd

Särskilt stöd, skolhälsovården, försäkring, barnombudsmannen.

Elevhälsa och stöd

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särskola.

Utbildningsförvaltningen