Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Södra Porten!

Utvecklingsresan för att stärka Botkyrkas ställning som stark och innovativ tillväxtkommun fortsätter. Målet för Södra Porten-projektet är att skapa ett hållbart och attraktivt stadsutvecklingsläge. 

En illustrationsbild där en man och en kvinna står tillsammans med sin hund och blickar ut över framtidens Södra porten.

Ta del av förstudien för Södra Porten

Förstudien presenteras en sammanhållen
idé av den fysiska strukturen som beskriver
hur Södra Porten kan omvandlas
och bebyggas i framtiden.

Botkyrka kyrka en solig höstdag.

Så tar vi hänsyn till kulturhistoriska värden

Vi har en rik kulturbygd med många fornlämningar och kulturmiljöer. Utgångspunkten är att det går att värna om vårt kulturarv samtidigt som vi möter vår tids behov.

En gul blombuske i förgrunden för den stenfyllda arbetsplatsen där Södra porten växer fram.

Stenarna har stabiliserat marken

På tre platser i Södra Porten-området har stenmassor placerats. De är onekligen varit ett fult inslag i miljön men bortforsling pågår. Snart är stenarna ett minne blott.

Södra Porten – här börjar det nya Stockholm

Företagsverksamheten i Botkyrka har en lång och stolt historia och näringslivet i Botkyrka är fortfarande väldigt framgångsrikt. Med Södra Porten fortsätter vi den utvecklingen in i framtiden.

Botkyrka kommun har under flera år arbetat med utvecklingen av Eriksbergsområdet, ett område som idag mestadels består av handel och industri – men också av unika kultur- och naturvärden.

Med nya arbetstillfällen, utveckling av kommunikationer, handel, service och bostäder i harmoni med omgivande naturområden och kulturhistoriska miljöer utgör Södra Porten ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden.

En förstudie visar kommunens vilja och ambition med utvecklingen av Södra Porten och hur området kan komma att utformas.

Södra Porten är den naturliga entrén söderifrån till Storstockholms expansiva marknad, med såväl E4:an som tunnelbana och den kommande Södertörnsleden runt hörnet. Här skapar vi nu ett arbetsområde för företag som vill utvecklas genom att tänka både nytt och rätt från start, och där hållbarhet och smarta lösningar står i fokus.

Här kan både nya verksamheter och etablerade företag ta vara på och utveckla dynamiken i den unga, ambitiösa, internationella och initiativkraftiga arbetskraft som finns i närområdet.

Med fler företag, nya arbetstillfällen och bostäder följer en positiv utveckling som ger området dynamik; värdefulla kulturminnesplatser i samspel med nya grönytor, service, mötesplatser, matställen, affärer ger liv och rörelse i området.

Botkyrka hjärtar tillväxt är sant

Utmärkelsen Bästa Tillväxt delas ut av Syna, ett företag som granskar samtliga svenska aktiebolags bokslut.

Vinnare i varje län blir den kommun som har störst andel företag som:

  • går med vinst
  • nyanställer
  • ökar sin omsättning

Botkyrka ligger på medaljplats för sjunde året i rad!

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anders Linderoth, projektchef Botkyrka kommun
anders.linderoth@botkyrka.se

Om du har frågor är du också välkommen att kontakta medborgarcenter.

Förstudie för Södra Porten

Förstudien presenterar en övergripande vision om utvecklingen av Södra Porten.

Läs förstudien för Södra Porten Pdf, 15.4 MB.

Södra Porten – entrén till Stockholm

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov". I programmet vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse, att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag.

Vid E4/E20 ligger Eriksbergs verksamhetsområde mycket strategiskt. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Södra Porten är en del av ett större område som är ett utpekat stadsutvecklingsläge i den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen, RUFS. Läs mer om RUFS under relaterade länkar.

Målet för Södra porten-projektet är att skapa ett hållbart och attraktivt stadsutvecklingsläge.

Läs mer om den regionala utvecklingsplanen

Senast uppdaterad: