Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Diarienummer

Varje bygglovsansökan eller anmälan som kommer till samhällsbyggnadsförvaltningen diarieförs och får ett diarienummer.

Det förenklar och snabbar på ditt ärende om du har diarienumret till hands, när du kontaktar din handläggare. När du skickar mail är det bra att skriva diarienumret direkt i ämnesraden.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: