Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med utbildningsförvaltningens beslut kan du överklaga det hos förvaltningsrätten.

Du måste skicka in ditt överklagande så att vi har det senast tre veckor efter att du fått ditt beslut för att förvaltningsrätten ska pröva beslutet. Tala om varför du tycker att beslutet är felaktigt. Du kan också skicka med handlingar som visar varför beslutet bör vara som du önskar.

Om du kan visa att beslutet är fel kan utbildningsnämnden fatta ett nytt beslut. Om nämnden, eller den som fattat beslut i nämndens namn, inte ändrar beslutet, skickar vi ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten prövar beslutet enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap. Kommunallagen. Det innebär att förvaltningsrätten prövar om beslutet följer lagen men inte dess innehåll eller lämplighet. Prövningen omfattar endast om beslutet ska upphävas eller inte. I 10 kap. 8 § Kommunallagen anges på vilka grunder ett kommunalt beslut kan upphävas.

Skriv under med vårdnadshavarnas namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Skicka överklagandet till:
Botkyrka Kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba

Eller via e-post: utbildning@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: