Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Andra planer och program

 • Banslättparken

  Lekplatsen och bollplanen vid Banslätt ska utökas med lek för alla åldrar, häng och sport för ungdomar, gym, sittplatser och grillning.

 • Detaljplaneprogram för centrala Tullinge

  I detaljplaneprogrammet presenteras ett levande, grönt centrum med nya parker, stadskvarter, torg, bostäder och tillgängligare pendeltågsstation.

 • Stadskärnan Flemingsberg

  Huddinge och Botkyrka kommuner samarbetar om utvecklingen av den regionala stadskärnan Flemingsberg.

 • Utvecklingsprogram för Tullinge

  Utvecklingsprogrammmet för Tullinge beslutades av kommunfullmäktige år 2010.