Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Program vid Botkyrka kommuns gymnasieskolor

Kommunen har fyra egna populära gymnasieskolor:
Skyttbrink, S:t Botvid, Tullinge och Tumba. Skolorna har
ett stort utbud av gymnasieprogram med hög kvalitet.

Nationella program

Skyttbrink

S:t Botvid

Tullinge

Tumba

Barn och fritid

X
Bygg och anläggning

X
Ekonomi


X

X

X

El och energi
X

Estetiska


X


X

Fordon och transport

XX

Försäljning och service


XHumanistiska
X

Naturvetenskap


X

X

X

Restaurang och livsmedel
X

Samhällsvetenskap


X

X

X

TeknikX

X

Vård och omsorg


X

X


Introduktionsprogram

Skyttbrink

S:t Botvid

Tullinge

Tumba

Individuellt alternativ

XX

Programinriktat val

- Mot barn och fritid

X
- Mot bygg och anläggning

X
- Mot försäljning och
service


X- Mot restaurang och
livsmedel
X

- Mot fordon

XX

- Mot vård och omsorg


X

X


Språkintroduktion


XYrkesintroduktion

- Mot vård och omsorg


X- Mot försäljning och service


X- Mot fordon och transport

X
- Mot bygg och anläggning
profil husbyggnad

X
- Mot barn och fritid

X
Nationella och individuella program
gymnasiesärskolan

S:t Botvids
gymnasiesärskola

Administration, handel och varuhantering

X

Hälsa, vård och omsorg

X

Individuella programmet

X


Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: