Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Program vid Botkyrka kommuns gymnasieskolor

Kommunen har fyra egna populära gymnasieskolor:
Skyttbrink, S:t Botvid, Tullinge och Tumba. Skolorna har ett stort utbud av gymnasieprogram med hög kvalitet.

Nationella program

Skyttbrink

S:t Botvid

Tullinge

Tumba

Barn och fritid


XBygg och anläggning

X
Ekonomi


X

X

X

El och energi
X

Estetiska


X


X

Fordon och transport

X
Försäljning och service


XHumanistiska
X

Naturvetenskap


X

X

X

Restaurang och livsmedel
X

Samhällsvetenskap


X

X

X

TeknikX

X

Vård och omsorg


X

X


Introduktionsprogram

Skyttbrink

S:t Botvid

Tullinge

Tumba

Individuellt alternativ

XX

Programinriktat val

- Mot barn och fritid


X- Mot bygg och anläggning

X
- Mot försäljning och
service


X- Mot restaurang och
livsmedel
X

- Mot fordon

X
- Mot vård och omsorg


XSpråkintroduktion


XYrkesintroduktion

- Mot vård och omsorg


X- Mot försäljning och service


X- Mot fordon och transport

X
- Mot bygg och anläggning
profil husbyggnad

X
- Mot barn och fritid


XNationella och individuella program
anpassad gymnasieskola

S:t Botvids
anpassade gymnasieskola

Administration, handel och varuhantering

X

Hälsa, vård och omsorg

X

Individuella programmet

X


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: