Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så jobbar vi i skolan

Trygghetsfrågorna är prioriterade i förskolan, grundskolan och i gymnasiet. Att skapa en trygg miljö för alla är inte alltid lätt, men det är grunden för trivsel och resultat.

Lärare och elever