Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utbildningar om stroke/förvärvad hjärnskada

Nätverket ”Hjärna Tillsammans” har utvecklat ”Hjärna Utbildning” – en lärplattform med kunskapshöjande innehåll och inspiration”. Det är en plattform för webbutbildningar, fysisk kurser eller material – enkelt, engagerande, flexibelt, när det passar dig. Utbudet utvecklas kontinuerligt.

Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för stroke/förvärvad hjärnskada, stödja ett gott och respektfullt bemötande av personer med förvärvad hjärnskada och bli inspirerad av våra hjärnhjältar som delar med sig av klokskap och erfarenheter.

Hjärna Utbildning är en del av Hjärna Tillsammans satsning på att stärka kompetensen om förvärvad hjärnskada.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: