Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tuna gård

Nu prövas möjligheten till en utökad utbildnings- och övningsverksamhet för brandförsvaret intill Botkyrka brandstation vid Tunarondellen.

Bakgrund

Öster om Tunarondellen ligger Botkyrka brandstation som bedrivs av Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF). Intill brandstationen bedriver SBFF även utbildningar och övningar för brandförsvaret. Utbildnings- och övningsverksamheterna är idag underdimensionerade och planeras även utökas och utvecklas i framtiden. För detta behövs nya och större byggnader och anläggningar samt en ny väg. Detta prövas nu i denna detaljplan.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag den 10 oktober 2023 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt och projektledare
Felicia Sellgren
sbf@botkyrka.se

Planprocess och handlingar

Här är vi nu

Uppdrag

 

Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: