Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mottagande av nyanlända elever

Nyanlända i åldrarna 6–19 år ska vägledas till skola via Språkcentrum. Det gäller de med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Botkyrka kommun.

Du ansöker om skola på plats hos oss på Språkcentrum eller genom att skicka den ifyllda ansökan med eller e-post eller post till oss. Alla nyanlända elever under 18 år kan söka skola även om de inte har fått de fyra sista siffrorna i sitt personnummer.

Nyanlända elever som fyllt 18 år behöver ha ett fullständigt personnummer för att kunna söka skolplats i Botkyrka kommun.

Den blivande eleven med vårdnadshavare eller god man kallas till två kartläggande samtal på Språkcentrum:

  1. I det första samtalet (introduktionssamtalet) ger vi information om svenska skolan, tar uppgifter om elevens tidigare erfarenheter av skola, samt hjälper till med val av skola.
  2. I det andra samtalet (hälsosamtalet) sker en hälsokartläggning med skolsköterska.

Efter detta placeras eleven i sin ordinarie skola.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Besöksadress
Språkcentrum
Tomtbergavägen 2
145 67 Norsborg

E-post
sprak@botkyrka.se

Besökstid
måndag-fredag 08:00-11:30

Handläggare
Olga Barakina
070-180 56 70
olga.barakina@botkyrka.se

Skolsköterska
Sror Thamer
070 278 91 92
sror.thamer@botkyrka.se

Senast uppdaterad: