Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Karsby International School

På vår skola är alla elever, oavsett bakgrund, välkomna att utvecklas och lära sig i en internationell miljö. Med trygghet och lärande i fokus arbetar vi för att alla våra elever ska få gymnasiebehörighet.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Hallunda-Norsborg

Årskurs: F-9

Elever: 420 st

Statistik

Karsby International School i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 Uppgift saknas Uppgift saknas 91 89
2022 Uppgift saknas Uppgift saknas 93 89

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Karsby International School har en internationell inriktning vilket syns på våra goda resultat i engelska. Vi har ett Erasmus+ projekt där vissa elever och lärare åker i väg på utbyte till andra länder i Europa. Ta reda på mer om Eramus på deras webbplats

Undervisningen sker på svenska men vi har många flerspråkiga lärare vilket skapar en god stämning och känsla av tillhörighet för alla elever. Vi arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), där fokus ligger på att skapa bra undervisningssituationer för att stötta barn i sin språkliga utveckling. Målet är att våra elever ska ha minst 50 000 svenska ord i sitt ordförråd när de börjar gymnasiet.

Under många år har vi arbetat för att säkerställa att inga kränkningar sker på vår skola och vi är på många vis ett flaggskepp för hur man ska arbeta våldspreventivt. För att utveckla elevernas förmåga att motverka och uppmärksamma mobbning och kränkande behandling arbetar vi med Botkyrka kommuns våldspreventiva program Tåget, årskurs F-6, och MVP (Mentors in Violence Prevention) i årskurs 7-9.

Vi har en organiserad rastverksamhet där elever, så kallade trivselledare, ansvarar för att genomföra aktiviteter vilket bidrar till bättre sammanhållning och en tryggare skolmiljö.

Hitta hit

Karsby International School ligger på Hallundavägen 199 i Hallunda-Norsborg.
Karsby International School i Google maps

Jag önskar att mina egna barn gick på den här skolan. Då skulle jag veta att de blev väl omhändertagna.

Personal på Karsby International School

Mer fakta om Karsby International School

Karsby International School välkomnar elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Vår skola byggdes 1972 och firar i år 50 år. Vi har många traditioner som är uppskattade av eleverna exempelvis den årliga konserten där både elever och lärare deltar.

Hos oss har alla elever tillgång till egen dator från årskurs 6. Vi har också en egen matsal, ett bibliotek och 2021 stod vår nyrenoverade idrottshall klar som är mycket uppskattad. Vi har tydliga fokusområden kopplade till miljö och hälsa och vi är sedan 2022 Grön Flagg Certifierade.

Vårt elevhälsoteam med speciallärare, kuratorer, skolpsykolog, studie och yrkesvägledare, skolsköterska och skolledning arbetar både förebyggande och åtgärdande för att säkra elevernas hälsa och välmående.

Vi har ett fritidshem som arbetar för ett heldagslärande så att glappet mellan skola och fritids blir mindre. Personalen fokuserar på sociala frågor och språkutvecklande aktiviteter, men är även experter på att lyssna in barnens behov och utifrån detta hitta på olika aktiviteter.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Tillförordnad rektor
Eva-Lotta Duhlin
eva-lotta.duhlin@botkyrka.se

Expedition
070-188 69 44

Biträdande rektor
Lena Munther-Sandström
lena.munther-sandstrom@botkyrka.se

Biträdande rektor
Michaela Sti
michaela.sti@botkyrka.se

Besöksadress
Tomtbergavägen 370

Postadress
145 71 Norsborg

Karta
Karsby International School i Google maps

Sociala medier
Instagram (fritidshem)

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Karsby International Schools fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Karsby International School

Vill du att ditt barn lär sig läsa, skriva och räkna i en internationell miljö där barnet kommer känna sig sedd, trygg och få vänner för livet från jordens alla hörn. Då ska du söka till oss!

Senast uppdaterad: