Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förskolan Svalan

Förskolan Svalan på fastigheten Godemannen 2 planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar.

Förslaget

Planområdet ligger i Alby, cirka 350 meter öster om Alby centrum. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i två våningar, att se över behovet av gårdsyta samt föreslå bättre lösningar för angöring och parkering än de som finns idag. Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Från den 12 november 2018 till den 3 december 2018 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Detaljplanen är pausad.

Planprocess och handlingar

Det här har vi gjort

Uppdrag

 

Här är vi nu

Samråd

Plankarta Pdf, 452.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 876.4 kB.

Behovsbedömning Pdf, 377.5 kB.

 

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Felicia Sellgren

Kontaktadress:
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: