Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gruppträffar för anhöriga till personer med Lewy Bodys sjukdom

Strukturerade sammankomster med fokus på upplevelser och erfarenheter för dig som är livskamrat/partner.

Du ges möjlighet till träffar med andra i liknande situation för samtal och gemenskap samt för att öka dina kunskaper om Lewy Body sjukdom och vad det innebär att vara anhörig.

Träffarna sker vid Mörby centrum, Hammarbyhöjden eller Älvsjö.

Kontakt

Bor du norr om Slussen:
Catherine Berglund, demenssamordnare/Silviasjuksköterska.
08-568 911 19
catherine.berglund@danderyd.se

Bor du söder om Slussen:
Yvonne Jägenstedt,
anhörigkonsulent.
08-508 15 824
yvonne.jagenstedt@stockholm.se

eller
Ann-Katrin Forsman Fermelin,
anhörigkonsulent
08-508 236 56
ann-katrin.forsman-fermelin@stockholm.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: