Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Regler för antagning

Finns det fler sökande till en skola än antal platser måste den skolan göra ett urval. Antagningsreglerna skiljer sig åt beroende på om du sökt till en kommunal skola eller till en friskola. Kommunala skolor tillämpar antagningsreglerna syskonförtur (i första hand) och relativ närhet (i andra hand).

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavaren väljer har förtur till plats. Syskonförtur gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1–5 när det yngre syskonet börjar skolan på höstterminen.

Relativ närhet

Att en skola ligger närmast hemmet innebär inte att barnet automatiskt får plats i just den skolan. Varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd.

Det skolan tittar på är varje elevs avstånd till de skolor vårdnadshavarna har sökt till men också avståndet till närliggande skolor även om de inte sökt till dessa. Alla första-, andra- och tredjehandsval som är aktuella för en plats i ett visst skolår väger lika tungt.

Den relativa närheten innebär att en elev inte är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet eller att en elev som bor närmast den valda skolan automatiskt har förtur dit.

Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.

Ett exempel på relativ närhet

Illustration av ett exempel på relativ närhet

Elev 1 har sökt skola A och skola B. Elev 2 har också sökt skola A och skola B. Elev 1 har 0,8 km till Skola A och 1,2 km till Skola B Elev 2 har 1 km till skola A och 1,5 km till skola B.

I det här fallet är det Elev 2 som får gå på skola A. Anledningen till detta är att Elev 1 också har skola C i sin närhet även om föräldern inte sökt denna skola. Elev 2 har inga andra skolor i sin närhet förutom skola A och skola B och skulle få mer än 2 km till skola C.

Friskolor

Varje friskola har sina egna regler för antagning. Vissa har till exempel skolkö vilket innebär att du måste anmäla ditt barn till skolan i god tid. Kontakta den friskola du är intresserad av för att veta vilka antagningsregler som gäller där.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: