Öppna mobilmenyn

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Möten och handlingar

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningens möten är öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, exempelvis yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.

Nämnden ansvarar också för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt utförandet av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Botkyrka kommun.

Nämndsekreterare är Annette Westerberg.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Förtroendevalda i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i förtroendemannaregistret.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020