Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Möten, handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten.

Vad vi gör

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, exempelvis yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar.

Nämnden ansvarar också för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt utförandet av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Botkyrka kommun.

Nämndsekreterare är Özlem Sönmez.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i förtroendemannaregistret.

Senast uppdaterad: