Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige

Möten och handlingar

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Du kan ta del av kommunfullmäktiges möten live eller i efterhand via webb-tv.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Kommunfullmäktige beslutar om vilken skatt medborgarna ska betala, om vilka nämnder som ska finnas och utser kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens arbete. Kommunfullmäktige har 75 ordinarie ledamöter och 41 ersättare.

Politisk ledning

I Botkyrka är det Socialdemokraterna som tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet styr kommunen. Partierna har tillsammans 37 mandat i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning

Politiskt parti

Antal mandat

Socialdemokraterna (S)

24

Kristdemokraterna (KD)

6

Centerpartiet (C)

3

Liberalerna (L)

2

Miljöpartiet (MP)

2

Moderaterna (M)

10

Tullingepartiet (TuP)

9

Sverigedemokraterna (SD)

9

Vänsterpartiet (V)

8

Partiet Nyans (PNy)

2

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

I Botkyrka kommuns förtroendemannaregister hittar du hittar kontaktuppgifter till ledamöterna i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här hittar du mötesdatum, handlingar och protokoll till kommunfullmäktiges sammanträden.

Guide för förtroendevalda

Stöd till dig som är förtroendevald i Botkyrka kommun

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: