Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunfullmäktige

Möten och handlingar

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Du kan ta del av kommunfullmäktiges möten live eller i efterhand via webb-tv.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen – kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

I kommunfullmäktige fattas alla övergripande beslut. Kommunfullmäktige beslutar om vilken skatt medborgarna ska betala, om vilka nämnder som ska finnas och utser kommunstyrelsen som leder och samordnar kommunens arbete. Kommunfullmäktige har normalt 75 ordinarie ledamöter och 39 ersättare. Till följd av en vakans finns just nu 74 ledamöter.


Mandatfördelning

Politiskt parti

Antal mandat

Moderaterna (M)

10

Tullingepartiet (TuP)

9

Kristdemokraterna (KD)

6

Centerpartiet (C)

3

Socialdemokraterna (S)

24*

Sverigedemokraterna (SD)

9

Vänsterpartiet (V)

8

Liberalerna (L)

2

Miljöpartiet (Mp)

2

Partiet Nyans (PNy)

1

* Sex ledamöter har efter valet 2022 lämnat Socialdemokraterna.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

I Botkyrka kommuns förtroendemannaregister hittar du hittar kontaktuppgifter till ledamöterna i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Här hittar du mötesdatum, handlingar och protokoll till kommunfullmäktiges sammanträden.

Fullmäktigegruppernas möten 2024

Guide för förtroendevalda

Stöd till dig som är förtroendevald i Botkyrka kommun

Senast uppdaterad: