Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Öppettider och vistelsetider

Förskolor och pedagogisk omsorg håller öppet vardagar 6.30–18.30. Vissa förskolor bedriver vid behov omsorg på obekväm arbetstid.

Några veckor under sommaren och i samband med större helger och planeringsdagar kan det hända att ditt barn blir hänvisad tillfällig plats i annan förskola eller pedagogisk omsorg. Detta meddelas i god tid.

Barn till föräldralediga, arbetssökande och de som saknar sysselsättning har rätt till förskola 5 timmar per dag, mellan klockan 9–14.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Vissa förskolor bedriver vid behov omsorg på obekväm arbetstid, vardagar kl. 05.30­­–21.30. Förskolorna tar även emot äldre barn som normalt går på fritidshem.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid har

  • du som är vårdnadshavare till barn i åldern ett till fem år och arbetar tidiga morgnar och sena kvällar då den ordinarie förskoleverksamheten är stängd
  • du som är vårdnadshavare till barn i åldern sex till tio år som har rätt till inskriven skolbarnomsorg och arbetar tidiga morgnar och sena kvällar då den ordinarie fritidsverksamheten är stängd
  • du som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.

För att ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid krävs att du uttömt möjligheten att ändra dina arbetstider.

Ansökan

Du ansöker i vår e-tjänst, välj enheten som heter Förskola på obekväm arbetsstid. Därefter ska du skicka in ett aktuellt anställningsbevis, arbetsschema och intyg att du inte kan ändra dina arbetstider, dessa ska vara styrkta av din arbetsgivare. Du kan lämna in handlingarna till Medborgarcenter eller maila in dem till forskola@botkyrka.se

Avgiften är densamma som för ordinarie barn- och skolbarnomsorg. Botkyrka kommun omprövar behovet av omsorg på obekväm arbetstid varje halvår.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: