Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Andra planer och program

  • Strukturplan Storvreten

    Storvreten i Tumba är i behov av förnyelse. Kommunen har tagit fram en plan för hur det ska gå till.

  • Strukturplan Tumba

    Kommunen har tagit fram en strukturplan för Tumba som visar hur kommundelen är tänkt att utvecklas på lång sikt och ger stöd för efterföljande planering.