Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg betalas av barnets vårdnadshavare. Avgiften påverkas av antalet barn och av vårdnadshavarnas inkomster.

 

Ändra inkomstuppgifter via e-tjänsten

Ny maxtaxa fr.o.m. 1 januari 2023

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. Inkomsttaket per månad för 2023 är 54 830 kronor.

Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1 645 kr/månad.

Avgiften för ett barn i fritidshem är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1 097 kr/månad.

Avgiften räknas från första placeringsdag och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Förskola

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 645 kronor/månad.
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 1 097 kronor/månad.
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 548 kronor/månad.

För barn mellan 3 och 5 år som går på förskola reduceras avgiften med 25 % mellan den 1 september och den 31 maj.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1 097 kronor/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 548 kronor/månad.
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 548 kronor/månad.

Maxtaxa

Inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor.

Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1 572 kr/månad.

Avgiften för ett barn i fritidshem är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1048 kr/månad.

Avgiften räknas från första placeringsdag och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Förskola

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 572 kronor/månad.
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 1048 kronor/månad.
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 524 kronor/månad.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1048 kronor/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 524 kronor/månad.
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 524 kronor/månad.

Avgiftskontroll

Kommunen genomför varje år en retroaktiv avgiftskontroll. Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Läs mer om avgiftskontrollen

Delad faktura

Från folkbokföringsdatumet får vårdnadshavare delad faktura för sin placering. Vid delad faktura så räknas båda vårdnadshavares avgifter tillsammans och jämförs med maxavgiften. Överstiger den sammanlagda avgiften taket för maxavgiften reduceras båda familjernas avgifter procentuellt. Reduktion för plats taket fördelas procentuellt mot avgiften. Respektive vårdnadshavares avgift för barnet överstiger aldrig Maxavgift.

Exempel

Båda vårdnadshavares inkomst har maxtaxa på 50340 kronor . De har en Förskole placering 3% som de delar på, avgiften på maxtaxa kostar 1520 kronor.

1510 x 0,5 = 755 kronor

På fakturan:

Avgift = 1510

Reduktion: -755

Båda vårdnadshavare ska betala 755 kronor var.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på vårdnadshavarnas inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i e-tjänsten.

Autogiro och e-faktura

Om du vill kan du betala dina avgifter med autogiro eller e-faktura. Du kan anmäla autogiro i vår e-tjänst eller med en blankett.

Placering, vistelsetider och ledighet

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: