Öppna mobilmenyn

Avgifter

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg betalas av barnets vårdnadshavare. Avgiften påverkas av antalet barn och av vårdnadshavarnas inkomster.

Viktig information till dig som får barnomsorgsfakturor

Förändring i dina fakturor

I juli byter Botkyrka kommun elevdatabassystem. Det innebär att du från och med september 2021 kommer att betala barnomsorgsavgift för innevarande månad istället för förskottsbetalning.

Viktigt att känna till

  • Under juli kommer du att få faktura för avgiften för augusti och under september kommer du få faktura för avgift för september.
  • Du kommer inte att få en faktura under augusti månad
  • Förändringen påverkar inte dina barnomsorgsavgifter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens Medborgarcenter.

Maxtaxa

Kommunen tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket per månad för 2021 är 50 340 kronor.

Avgiften för ett barn i förskola är tre procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1 510 kr/månad.

Avgiften för ett barn i fritidshem är två procent av inkomsten men enligt maxtaxa högst 1007 kr/månad.

Avgiften räknas från första placeringsdag och är beräknad på hela året, du betalar därför även när barnet är ledigt.

Förskola

Barn 1: 3% av inkomsten dock högst 1 510 kronor/månad.
Barn 2: 2% av inkomsten dock högst 1007 kronor/månad.
Barn 3: 1% av inkomsten dock högst 503 kronor/månad.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1007 kronor/månad.
Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 503 kronor/månad.
Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 503 kronor/månad.

Avgiftskontroll

Kommunen genomför varje år en retroaktiv avgiftskontroll. Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.

Läs mer om avgiftskontrollen

Delad faktura

Från folkbokföringsdatumet får vårdnadshavare delad faktura för sin placering. Vid delad faktura så räknas båda vårdnadshavares avgifter tillsammans och jämförs med maxavgiften. Överstiger den sammanlagda avgiften taket för maxavgiften reduceras båda familjernas avgifter procentuellt. Reduktion för plats taket fördelas procentuellt mot avgiften. Respektive vårdnadshavares avgift för barnet överstiger aldrig Maxavgift.

Exempel

Båda vårdnadshavares inkomst har maxtaxa på 50340 kronor . De har en Förskole placering 3% som de delar på, avgiften på maxtaxa kostar 1520 kronor.

1510 x 0,5 = 755 kronor

På fakturan:

Avgift = 1510

Reduktion: -755

Båda vårdnadshavare ska betala 755 kronor var.

Senast uppdaterad:

Autogiro och e-faktura

Om du vill kan du betala dina avgifter med autogiro eller e-faktura. Du kan anmäla autogiro i vår e-tjänst eller med en blankett.

Anmäl autogiro i e-tjänsten

Ladda ner blankett för autogiro Pdf, 99.7 kB.

Villkor för autogiro Pdf, 24.9 kB.

E-faktura beställer du via din bank.

Inkomstuppgifter

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på vårdnadshavarnas inkomster. Det är därför viktigt att uppgifterna är korrekta. Var noga med att meddela inkomstförändringar, detta kan du göra i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten

Senast uppdaterad: