Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldning avrådes

    Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Botkyrkas blå värden - vattenprogrammet

Botkyrkas blå värden – vattenprogram för Botkyrka kommun syftar till att skapa samsyn och samordna kommunens arbete med vatten.

 Målet med vattenprogrammet är att:

  • Skapa förutsättningar för naturliga ekosystem
  • Tillgodose Botkyrkabornas behov av dricksvatten
  • Skapa förutsättningar för rekreation och fiske
  • Öka kunskapen och förståelsen för vatten

Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer ska följas och används som värdemätare för att se om vi når målen. Programmet beskriver bland annat kommunens vatten och användandet av vatten, vilka mål och hållbarhetskriterier som finns, lagstiftning, vattenförvaltning och Vattenmyndighetens åtgärdskrav samt det lokala åtgärdsprogrammet.

Fördjupande dokument

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: