Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tullinge

Här hittar du alla pågående planer och projekt i Tullinge. Se under Gällande detaljplaner för att hitta fastställda planer och program.

Pågående planer och program

 • Biologen 1, Tullinge gymnasium

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en sporthall i anslutning till Tullinge gymnasium.

 • Detaljplan för Rikstens företagspark del 2

  Detaljplanen syftar till att skapa etableringsklar mark för verksamhetsändamål.

 • Förskolan Sörgården

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.

 • Rikstens friluftsstad del 6

  Den sjätte utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad med cirka 700 nya bostäder med varierande boendeformer.

 • Ringblomman

  Ny bebyggelse planeras vid korsningen Oxelvägen/Mellanbergsvägen.

 • Syrenen 1 och 14

  Nu prövas möjligheten att bygga ut ett tempel i Tullinge. En utbyggnad bedöms passa väl in i områdets stads- och landskapsbild, som idag mestadels utgörs av enbostadshus på en till två våningar.

 • Utökning av Brantbrinks IP

  Utökning av fastighet för befintlig förskola för att få en större gårdsyta och få utrymme för viss parkering.

Byggprojekt

 • Alfred Nobels allé

  Längs Alfred Nobels allé planläggs nu för kontors- och industriverksamheter.

 • Bertheliusvägen 44

  Botkyrka kommun flyttar temporärt den dagliga verksamheten Växtrum

 • Rikstens friluftsstad

  Totalt planeras 3 000 bostäder fram till 2030 på det område som tidigare var Tullinge flygplats

 • Rikstens friluftsstad del 4

  Den fjärde etappen av Rikstens friluftsstad innebär cirka 350 nya bostäder, en förskola och en ny kvarterspark.

 • Rikstenshallen

  Botkyrka kommun renoverar Rikstenshallen

 • Sörgårdens lekplats

  Ombyggnation av Sörgårdens lekplats

 • Tullinge cykelgarage

  Mars 2022 invigdes det första cykelparkeringsgaraget i Botkyrka. Garaget är placerat nära ingången vid Tullinge pendeltågsstation.

 • Tullinge gymnasium

  Botkyrka kommun moderniserar och bygger ut Tullinge gymnasium.

Andra planer och program

 • Banslättparken

  Lekplatsen och bollplanen vid Banslätt ska utökas med lek för alla åldrar, häng och sport för ungdomar, gym, sittplatser och grillning.

 • Detaljplaneprogram för centrala Tullinge

  I detaljplaneprogrammet presenteras ett levande, grönt centrum med nya parker, stadskvarter, torg, bostäder och tillgängligare pendeltågsstation.

 • Stadskärnan Flemingsberg

  Huddinge och Botkyrka kommuner samarbetar om utvecklingen av den regionala stadskärnan Flemingsberg.

 • Utvecklingsprogram för Tullinge

  Utvecklingsprogrammmet för Tullinge beslutades av kommunfullmäktige år 2010.