Öppna mobilmenyn

Kommunala bolag och stiftelser

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är kommunens bostadsbolag.
Botkyrkabyggens webbplats

Botkyrka Stadsnät AB

Botkyrka Stadsnät AB, ägs av Botkyrka kommun. Bolaget har som uppdrag att bygga ett öppet fibernät till alla boende och verksamheter i Botkyrka.
Botkyrka stadsnäts webbplats

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som arbetar med forskning och utbildning.
Mångkulturells centrums webbplats

SRV återvinning AB

SRV återvinning ansvarar för avfallshanteringen i Botkyrka och resten av Södertörnsregionen. SRV återvinning ägs av Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.
SRV återvinnings webbplats

Syvab

SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) äger och driver ett reningsverk för avloppsvatten vid Himmerfjärden nedströms Skanssundet med anslutning av lokala avloppsnät inom Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje.
Syvabs webbplats

Söderenergi AB

Söderenergi ägs av kommunerna Botkyrka, Huddinge och Södertälje. Bolaget producerar elektricitet och värme. Fjärrvärmen produceras för ägarkommunerna samt Salem, Nykvarn och Stockholm.
Söderenergis webbplats

Södertörns fjärrvärme

Bolaget distribuerar fjärrvärme till kommuninvånarna i Huddinge och Botkyrka. Södertörns Fjärrvärme AB ägs till lika delar av Botkyrka och Huddinge kommun. Förutom ägarkommunerna innefattar verksamhetsområdet även Salems kommun. Värmeproduktionen sker i begränsad omfattning i egen regi medan merparten kommer från Söderenergi AB.
Södertörns Fjärrvärmes webbplats

Upplev Botkyrka AB

Upplev Botkyrka AB är ett av kommunen helägt bolag med inriktning på upplevelsenäringen i Botkyrka kommun. Bolaget ansvarar för anläggningarna Lida friluftsgård, Hågelbyparken och Subtopia.

Hågelbyparkens webbplats
Lida friluftsgårds webbplats
Subtopias webbplats

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: