Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunala bolag och stiftelser

AB Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är kommunens helägda bostadsbolag.
Botkyrkabyggens webbplats

Botkyrka Stadsnät AB

Botkyrka Stadsnät är helägt av kommunen och har som uppdrag att bygga öppet fibernät till alla boende och verksamheter i kommunen.
Botkyrka stadsnäts webbplats

Botkyrka Södra Porten Holding AB

Bolaget ägs gemensamt av Botkyrka kommun och Skanska och ska, genom sitt dotterbolag Botkyrka Södra Porten AB, utveckla Södra Porten-området.

Södra Portens webbplats

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum är en stiftelse som arbetar med forskning och utbildning inom etnologi och invandring.

Mångkulturells centrums webbplats

SRV Återvinning AB

SRV ägs av Botkyrka kommun tillsammans med Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Bolaget ansvarar för avfallshanteringen inom dessa kommuner.

SRV återvinnings webbplats

SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag)

SYVAB ägs av Botkyrka kommun tillsammans med Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje. Bolaget ansvarar för avloppshanteringen i dessa kommuner.

Syvabs webbplats

Södertörns Energi AB

Södertörns Energi ägs gemensamt av Botkyrka och Huddinge kommuner. Bolaget ansvarar för produktion och distribution av elektricitet och fjärrvärme genom dotterbolagen Söderenergi AB och Södertörns Fjärrvärme AB.

Södertörns Energi AB webbplats

Söderenergi AB webbplats

Södertörns Fjärrvärmes webbplats

Tillväxt Botkyrka AB

Tillväxt Botkyrka ägs av kommunen och erbjuder affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag i Botkyrka.

Tillväxt Botkyrkas webbplats

Upplev Botkyrka AB

UBAB är helägt av kommunen och är inriktat på upplevelsenäringen i Botkyrka. Bolaget ansvarar för anläggningarna Lida friluftsgård, Hågelbyparken och Subtopia.

Hågelbyparkens webbplats
Lida friluftsgårds webbplats
Subtopias webbplats

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: