Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Driva livsmedelsföretag

Starta livsmedelsverksamhet

Du ska anmäla till miljöenheten om du startar en livsmedelsverksamhet som till exempel en pizzeria, livsmedelsbutik eller import av livsmedel. Anmäl 14 dagar innan du startar verksamheten.

Exempel på livsmedelsverksamhet är:

  • restaurang
  • livsmedelsbutik
  • import av livsmedel
  • kiosk
  • kafé
  • livsmedelstransportör
  • kök inom vård, skola och omsorg

Registrera livsmedelsverksamhet

Anmäl 14 dagar innan du startar verksamheten. När du har skickat in en anmälan om registrering kommer vi att ta ut en avgift på 1 647 kronor.

Registrera dricksvattenanläggning

Du måste registrera din dricksvattenanläggning om du är ansvarig för den. Detta gäller anläggningar som försörjer minst 50 personer med dricksvatten och/eller tillhandahåller minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn. Om vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet ska den registreras oavsett verksamhetens storlek.

Starta verksamhet

När du fått ett beslut från oss om att vi har registrerat din verksamhet kan du starta. Har du inte fått något beslut om registrering från oss efter 14 dagar du skickat in din anmälan, kan du starta ändå.

Driva livsmedelsverksamhet

Lokaler och utrustning

Du ska anpassa lokalerna för den livsmedelshantering som du har. Enligt lag ska lokalen och utrustningen vara lätt att göra ren och vara i gott skick. Det ska finnas rinnande varmt och kallt vatten så du kan tvätta händerna. Det ska även finnas en toalett för den som arbetar i ett kök till exempel. Det finns många andra regler kring livsmedelshantering och lokalen. Det är du som har ansvar för verksamheten som ska känna till de regler som gäller.

Fettavskiljare

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare installerad så att fettet inte går ut i avloppsnätet. Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad.

Egenkontroll

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet. Riktlinjer och information hittar du på livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedelsverket.se

Årlig avgift

En gång per år skickar vi ut en faktura på den årliga kontrollavgiften. Avgiften beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och vilken hantering du har av livsmedel. Även omfattningen på hanteringen spelar in.

Meddela förändringar

Om du tar över en befintlig anläggning, ändrar bolagsform eller byter lokal ska du anmäla detta till miljöenheten så att vi har rätt uppgifter om din verksamhet. Om du upphör med din verksamhet ska du också kontakta miljöenheten.

Kontakt

Miljöenhetens livsmedelsinspektörer

Telefon: 08-530 610 59

E-post: sbf@botkyrka.se

Kontakt VA-enheten

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: va@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: