Öppna mobilmenyn

Styrande dokument

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet.

VA-plan

Botkyrka kommuns VA-plan med bilagor är ute på remiss fram till den 10 januari 2022. Här kan du läsa mer om VA-planen och lämna synpunkter.

Kommunal författningssamling

Kommunens författningssamling innehåller policies, riktlinjer och reglementen som kommunfullmäktige beslutat om.

I författningssamlingen hittar du information om avgifter för äldreomsorg, kulturskola och renhållning, regler för föreningsbidrag och sponsring, reglementen för nämnderna och mycket mer.

Dokumenten i författningssamlingen kan du söka fram genom mapparna på sidan. Dokumenten är indelade utifrån den nämnd som har ansvar för själva dokumentet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lena Bogne, kommunledningsförvaltningen

E-post: lena.bogne@botkyrka.se

Senast uppdaterad: