Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Styrande dokument

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet.

Kommunal författningssamling

Kommunens författningssamling innehåller policies, riktlinjer och reglementen som kommunfullmäktige beslutat om.

I författningssamlingen hittar du information om avgifter för äldreomsorg, kulturskola och renhållning, regler för föreningsbidrag och sponsring, reglementen för nämnderna och mycket mer.

Dokumenten i författningssamlingen kan du söka fram genom mapparna på sidan. Dokumenten är indelade utifrån den nämnd som har ansvar för själva dokumentet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lena Bogne, kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad: