Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Parkhemsskolan

Vi är en liten och trygg skola med god inlärningsmiljö där viss undervisning sker i uteklassrum i skogen. Vår pedagogiska grundtanke är att eleverna ska känna att de ”kan, vill och vågar” i sitt kunskapande.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tullinge

Årskurs: F-5

Elever: 300 st

Statistik

Parkhemsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 96 Uppgift saknas 90 91
2022 74 Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande. Vi som arbetar på skolan strävar efter att alla elever ska känna tryggheten i att kunna, kraften i att vilja och modet att utveckla sina idéer. På Parkhemsskolan får eleverna möta många olika lärmiljöer både i och utanför skolan.

Vi har en egen skolskog där våra uteklassrum Hexagonen, Pentagonen och Kvadraten används som en naturlig del i undervisningen. Förutom att tillgodogöra sig kunskap i en skoglig miljö samarbetar vi även med andra aktörer i samhället så som Skogen i skolan. Vår skola är Grön Flagg-certifierade via Håll Sverige rent vilket innebär att vi varje läsår har tydliga pedagogiska mål kopplade till hållbarhetsfrågor.

Vi använder oss av digitala verktyg som en del i undervisningen med ett tydligt uttalat syfte och under handledning av pedagoger.

Hitta hit

Parkhemsskolan ligger på Adler Salvius väg 128 i Tullinge.
Parkhemsskolan i Google maps

Vi är en liten, trygg, skola där alla gör skillnad för en hållbar framtid!

Elevrådet

Mer fakta om Parkhemsskolan

Från förskoleklass till årskurs 5 har vi ca 50 elever i varje årskurs, fördelade på två klasser om 25 elever. I förskoleklass till årskurs 3 arbetar två klasslärare och två lärare mot fritidshem tillsammans under skoldagen.

Vi har också utbildade lärare i idrott, musik och slöjd och undervisningen i dessa ämnen sker i stora fina salar byggda för ämnet.

Skolan har en specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog som stöd för elevernas utveckling och lärande.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Ann-Catrine Bolmgren
ann-catrine.bolmgren@botkyrka.se
0706 099 300

Expedition
parkhemsskolan@botkyrka.se
asa.lake@botkyrka.se
0725966710

Biträdande rektor
Lisa Lönnström
lisa.lonnstrom@botkyrka.se
08-530 63625

Besöksadress
Adler Salvius väg 128

Postadress
146 53 Tullinge

Karta
Parkhemsskolan i Google maps

Sociala medier
Parkhemsskolans Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Parkhemsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Parkhemsskolan

Välkomna att söka till en skola som ger era barn de bästa förutsättningarna för att möta framtiden!

Senast uppdaterad: