Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Revision

Revisorernas uppgift är att granska att kommunens verksamhet sköts effektivt och arbetar utifrån de beslut som kommunfullmäktige tagit. Botkyrka kommun har tio valda revisorer. Dessa är politiskt valda från olika partier. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde från PwC.

Det finns ett lagkrav på att en kommun ska ha förtroendevalda revisorer, och revisorerna utses av kommunfullmäktige. Kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisorernas uppdrag är att självständigt granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Det är revisorerna och ytterst kommunfullmäktige som avgör vilka resurser och därmed vilken ambitionsnivå som är nödvändig för att uppfylla de krav som kommunallagen sätter upp kring revision.

Varje år genomför revisorerna ett antal granskningar av olika verksamheter, processer och rutiner. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig revisionsrapport.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: