Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Björkhaga skola

På Björkhaga skola får eleverna växa och utvecklas för att nå sin fulla potential. Med ledorden trygghet, kunskap och framtidstro ges eleverna de verktyg de behöver för att blir kompetenta och ansvarstagande världsmedborgare.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tumba

Årskurs: F–9 samt anpassad grundskola 6-9

Elever: 555 st

Statistik

Björkhaga skola i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 78 8 88 88
2022 77 5 94 94

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

På Björkhaga skola ger vi våra elever förutsättningar att växa, utvecklas och nå framgång. Vi erbjuder en kreativ och glädjefylld plats där både elever och pedagoger trivs genom att ständigt ha fokus på trivsel, trygghet och studiero. Här får eleverna kunskaper och färdigheter för att lyckas i sina kommande studier och yrkesval. Genom demokrati, musik och andra kulturella intryck utbildar vi framtida världsmedborgare.

Vi ser värdegrundsfrågor som en förutsättning för att skapa en trygg miljö. Forskning och beprövad erfarenhet är alltid vad som leder oss under våra utvecklingsdialoger.

Exempelvis kom vi under ett par år att jobba med ett språk- och kunskapsutvecklande projekt i samarbete med Linnéuniversitetet. Exempelvis kom vi under ett par år att jobba med språk- och kunskapsutvecklande projekt i samarbete med Linnéuniversitetet. Detta läsår har vi inlett ett samarbete med Uppsala universitet där vi deltar i ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla en så gynnsam lärandemiljö som möjligt för våra elever.

Skolans personal arbetar i arbetslag för att lärandet ska bli meningsfullt, aktivt och satt i ett sammanhang. Vår skola bygger på tillit och är en plats där varje barn och elev ska känna sig trygg och respekterad för den hon eller han är.

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola planerar vi skoldagarnas utformning och innehåll efter varje elevs förutsättningar och utgår från Lgs 22. I vårt arbetslag arbetar legitimerade lärare, lärare mot fritidshem samt assistenter. Förutom det så får våra elever undervisning i de praktisk estetiska ämnena av skolans pedagoger i dessa ämnen. Vår undervisning bedrivs både i grupp och genom enskild undervisning. Vi skapar trygghet genom en tydlighet och en struktur där varje skoldag börjar och slutar på samma sätt och där bildstöd används bland annat för att tydliggöra schemat för dagen.

Hitta hit

Björkhaga skola ligger på Högbrinksvägen 4 i Tumba.

Björkhaga skola i Google maps

Det är viktigt för mig att det går bra för dig.

Lars Svedberg, docent i pedagogik

Vår musikprofil

Vi har en gedigen och omtalad musikinriktning sedan 35 år och upplever att musikstudierna ofta leder till att eleverna får mer självförtroende även inom andra skolämnen.

Översyn av musikprofilen pågår
Vi håller just nu på med en översyn av musikprofilen. Elever i åk. 4-9 kan delta i schemalagd musik/kultur -aktivitet med olika uttryck och framträdanden så som musikal, konserter m.m. Ibland har vi aktiviteter på kvällar och helger.

Här kan du läsa mer om vår musikinriktning.

Tre glada flickor som spelar instrument i inomhusmiljö.

Mer fakta om Björkhaga skola

På Björkhaga skola möts historia och framtid. Den äldsta byggnaden har funnits ända sedan 1905 då skolan grundades.

Med åren har Björkhaga skola vuxit i takt med att samhället förändrats, från en liten bruksort till en livfull del av Stockholmsregionen.

Vi har utvecklats mycket de senaste åren och snart sker undervisningen i helt nyrenoverade och utbyggda lokaler.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Birgitta Fagerberg
birgitta.fagerberg@botkyrka.se
070-886 16 88

Expedition
bjorkhaga.skola@botkyrka.se
070-182 31 14
Telefontid måndag–fredag kl. 8.30–15.

Biträdande rektor
Heléne Ericsson
helene.ericsson@botkyrka.se
070-387 52 79

Biträdande rektor
Georg Psilander
georg.psilander@botkyrka.se
076-135 49 72

Kurator
Ylva Lindqvist
ylva.lindqvist@botkyrka.se
070 816 75 80

Skolsköterska
Camilla Blomgren
camilla.blomgren@botkyrka.se
070 378 05 80

Besöksadress
Högbrinksvägen 4

Postadress
147 31 Tumba

Karta
Björkhaga skola i Google maps

Sociala medier
Björkhaga skola på Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Björkhaga skolas fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Björkhaga skola

Vi hjälper elever att nå sin fulla potential.

Senast uppdaterad: