Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Vega

På vår förskola möts barn, pedagoger och familjer som tillsammans skapar förutsättningar för ett livslångt lärande och ett världsmedborgarskap för barnen i Botkyrka!

Fakta om förskolan

Område: Riksten

Avdelningar: 8 st

Barn: ca 160 st

Vår inriktning

Förskolan Vega är en del av Tullinge södras förskoleenhet. Vi har en tydlig vision: vi ska erbjuda alla barn, familjer och pedagoger en förskola av hög kvalité med fokus på lek, undervisning och utveckling.  

Forskning visar att pedagogiska relationer av hög kvalité har avgörande betydelse för hur barnens tid på förskolan blir, och hur de får möjlighet att utvecklas och lära. Därför satsar vi på att ständigt utveckla relationsbyggandet. Vi arbetar för en god samverkan med hemmet där insyn, inflytande och delaktighet i barnens vardag på förskolan blir viktig för hur deras livslånga lärande tar form. I utbildningen som vi erbjuder involverar vi därför familjer i olika sammankomster som föräldramöten, drop-in med fokus på för barnen viktiga processer. Vi har även en vernissagevecka varje vår som knyter ihop läsåret.  

Hos oss är leken en förutsättning till lärande och grunden till det vi bygger utbildningen på. Vi lägger stor vikt vid pedagogiska, inspirerande och utvecklande miljöer, både inne och ute. Miljöerna är i ständig förändring och styrs utifrån pedagogerna och barnens önskemål. Allt för att skapa ett så lustfyllt utforskande och undersökande som möjligt.  

Språket är en av de viktigaste nycklarna för att kunna ta till sig av allt det som världen har att erbjuda. Att som liten få presenteras och förundras över sagans härliga värld vid högläsning, eller att få utforska bokstävernas magiska väsen bilda ord, meningar och berättelser är en viktig del som förskolans uppdrag vilar på. 

Förskolan Vega består av åtta avdelningar fördelade på två våningar: en för de äldre och en för de yngre. Att nyttja närområdet och naturen som finns in på knuten är en självklarhet i den dagliga verksamheten och alla avdelningar är ute minst en gång om dagen. Vi har en stor och härlig gård som inbjuder till lek och rörelse. 

Vi strävar efter att laga så mycket av maten som serveras till barnen från grunden. Våra erfarna kockar arbetar medvetet med att minska vårt matsvinn och laga ekologiskt med hållbara råvaror.

Hitta hit

Förskolan Vega ligger på Månstigen 3, 146 34 Tullinge
Förskolan Vega i Google maps

Visst har vi det härligt här!

Sagt av flicka, 4 år, vid en lek tillsammans med kompisar

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Tullinge södra förskoleenhet.
tullingesodraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Linda Pahrne
linda.pahrne@botkyrka.se
070-228 72 93

Bitädande rektor
Gabriela Lejonhufvud
gabriela.averbo.leijonhufvud@botkyrka.se
076-138 94 60

Avdelningar

Helios: 070 -187 08 98

Helios nr 2: 076 - 101 64 96

Orion: 076 -140 98 52

Orion nr 2: 076 - 830 03 58

Lyran: 076 - 830 07 95

Pluto: 070 - 187 08 99

Pluto nr 2: telefonnummer kommer snart

Saturnus: 072 - 552 02 60

Kök: 076 - 833 09 51

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: