Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pedagogiska grepp

I Botkyrka satsar vi på pedagogiska grepp och digitala element i alla skolformer. Vissa helt unika för Botkyrka, som till exempel "Läsa äger" och "Levla läsning" i grundskolan. Den röda tråden är språkets betydelse oavsett bakgrund.

Pojke som läser i ett klassrum

Språket är nyckeln

Så ökar vi barn och elevers språkintresse med framgångsrik pedagogik. Lyssna till inspirerande lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Så satsar vi på språkutveckling

Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande berättar om språkets betydelse och vilka satsningar som gjorts för att främja barn och elevers språkutveckling.

Pedagogiska grepp i förskolan

Yrsa Rasmussen, förskollärare på Myran i Fittja, berättar om vilka pedagogiska grepp hon och hennes kollegor använder för att stärka barns språk och ge en grund till ett livslångt lärande.

Pedagogiska grepp i grundskolan

Elin Åström, lärare på Malmsjö skola i Vårsta-Grödinge, berättar om Leva läsning. Pia Herrström, lärare och skolbibliotekarie på Banslättsskolan i Tullinge, beskriver hur samarbete har bidragit till att projektet Läsa äger utvecklades till en metod som även spritt sig vidare till andra kommuner.

Pedagogiska grepp i gymnasieskolan

Thomas Strandquist, programansvarig samhällsprogrammet på Tumba gymnasium, betonar vikten av att språket alltid ska vara i fokus, oavsett vilken bakgrund eleven har.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: