Öppna mobilmenyn

Botkyrkas gröna värden

Botkyrkas gröna värden är kommunens naturvårdsprogram. Det syftar till att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, god hälsa och ett boende med god tillgänglighet till naturen.

Målet med programmet är att:

  • Tillgodose Botkyrkabornas behov av natur -
    nu och i framtiden
  • Värna och utveckla naturvärdena
  • Värna och utveckla de gröna kulturmiljövärdena
  • Öka kunskapen om och förståelsen för naturen

Det aktuella programmet antogs av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 2017-08-28.

Senast uppdaterad:

Botkyrkas gröna värden

Senast uppdaterad: