Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pågående planer och program

  • Ändring av detaljplan för Varvet 1

    Syftet med att ändra och upphäva del av detaljplanen för Varvet 1 är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn.