Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

EU-vaaliopas:

Euroopan unioni (EU) koostuu 27 jäsenvaltiosta, jotka yhteistyössä keskenään päättävät asioista, joilla on vaikutuksia kaikkien jäsenmaiden asukkaiden elämään.

Euroopan parlamentin poliitikot päättävät, mitkä lait ja säännökset tulevat voimaan kaikissa jäsenmaissa ja joillakin alueilla, miten paljon rahaa EU-maiden on maksettava unionin jäsenyydestä ja mihin rahat käytetään.

 • Lähes puolet kaikista Ruotsin laeista tehdään EU:n säädösten pohjalta.
 • Puolet kunnissa ja alueilla keskustelluista asioista ratkaistaan EU:n säädösten pohjalta.
 • Turvallisuus, ympäristö, migraatio ja talous ovat esimerkkejä alueista, joilla EU-maat toimivat yhteistyössä.

Mitä EU-vaalit ovat?

EU-vaaleissa EU:n jäsenmaiden kansalaiset valitsevat edustajansa Euroopan parlamenttiin, joka on maailman ainoa parlamentti, jonka jäsenet eri maista valitaan suoraan vaaleilla. Jäsenten tehtävänä on toimia kotimaansa äänestäjien etujen edustajana. EU-vaalit antavat meille kaikille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana päättämässä siitä, minkä tien Euroopan unioni valitsee.

Kuka saa äänestää?

Äänestäminen on perusluonteinen demokraattinen oikeus. Ruotsissa 18-vuotta täyttäneillä sekä Ruotsin että muiden EU-maiden kansalaisilla on oikeus äänestää.

Miksi kannattaa äänestää?

EU-vaaleissa kansalaiset kussakin EU-maassa äänestävät poliitikot, joiden he haluavat edustavan heitä Euroopan parlamentissa Brysselissä. EU-vaaleissa meiltä Ruotsissa äänestäviltä eniten ääniä saaneet puolueet, saavat siis lähettää Ruotsista eniten poliitikkoja Euroopan parlamenttiin. Joten äänestä sitä puoluetta, jonka näkemykset vastaavat parhaiten omia näkemyksiäsi.

Asut EU-maassa – tämä koskee sinua!

 • Kuka saa opiskella, asua ja työskennellä Ruotsissa ja muissa EU-maissa
 • Mitä voit ostaa kaupasta – ja välillisesti, mitä se maksaa.
 • Voimmeko jatkossakin soittaa puheluja ja surfailla vapaasti EU-maissa.
 • Saavatko viranomaiset päättää, kuka saa tutustua yksityisiin keskustelukanaviin.
 • Miten pitkä lepoaika työvuorojen välillä on oltava.

Näistä ja monesta muusta asiasta päätetään suurelta osin EU:ssa.
Voit Botkyrkan asukkaana vaikuttaa siihen, mitä EU:ssa tapahtuu – äänestämällä!

Äänestämällä voit omalta osaltasi vaikuttaa demokraattiseen kehitykseen Euroopassa, yhdessä miljoonien muiden äänestäjien kanssa. Äänestämällä vaikutat:

 1. lainsäädäntöön: EU on neljäs taso poliittista järjestelmäämme, ja se vaikuttaa elämäämme yhtä paljon kuin kunta, alue tai valtiopäivät. Äänestämällä olet mukana päättämässä siitä, ketkä edustavat etujasi EU:ssa. Äänesi vaikuttaa uusien lakien säätämiseen ja siten sillä on suora vaikutus omaan elämääsi Botkyrkassa ja Ruotsissa.
 1. globaalisten haasteiden käsittelyyn: EU käsittelee globaalisia kysymyksiä, joita kukaan yksittäinen jäsenmaa ei pysty ratkaisemaan itsenäisesti, kuten ympäristökriisi ja kansainväliset selkkaukset. Äänestämällä voit edistää ratkaisujen löytämistä näihin haasteisiin.
 1. demokratian puolustamiseen: Demokratia ja äänestämisen mahdollisuus ovat oikeus, mutta myös yhteinen vastuu. Äänestämällä vaaleissa vahvistat demokratiaa ja varmistat omalta osaltasi, että Euroopan Parlamentti on edustava ja vahva toimielin.

Äänelläsi EU-vaaleissa on valtava voima. Kyse ei ole vain edustajien valitsemisesta; kyse on päivittäiseen elämääsi Ruotsissa vaikuttavien poliittisten päätösten muotoilusta. Äänestämällä olet mukana ylläpitämässä demokratian periaatteita ja edistät Ruotsin ja Euroopan vahvistumista.

Äänestä ja ole mukana luomassa tulevaisuuden Eurooppaa!

Tärkeät päivämäärät EU-vaaleille 2024

 • Ennakkoäänestys toukokuuta–8. kesäkuuta
 • Vaalipäivä 9. kesäkuuta.


Näin äänestetään:

Verkkosivustolla www.val.se on tietoa siitä, miten EU-vaaleissa äänestetään. Verkkosivun oikeassa yläkulmassa voit valita, millä kielellä haluat saada tietoa.

Botkyrkan Suomiseura toimii Suomen EU-vaalien vaalihuoneistona
1. kesäkuuta 2024.

Botkyrkan Suomiseura:

Heimdals väg 1, 145 70 Norsborg

Puhelin: 073-8229258

Aukioloaika EU-vaaleissa äänestämiselle:

 1. kesäkuuta 2024 kello 11.00–15.00

Täältä saatte lisätietoa Suomen EU-vaaleista ruotsin ja suomen kielillä:

Framsida - Val (vaalit.fi)

Etusivu - Vaalit

Huomioitavaa: Europarlamenttivaaleissa äänestävä voi lain mukaan äänestää vain yhden maan ehdokasta. Jos asuu Ruotsissa ja on jonkun muun Euroopan maan kansalainen, täytyy valita, äänestääkö kotimaansa vai asuinmaansa ehdokasta. Sen jälkeen täytyy noudattaa Ruotsin sääntöjä, jos haluaa vaihtaa äänioikeusrekisteriä tässä vaalissa.

Lisätietoa: Rösträtt och röstlängd | Valmyndigheten

Senast uppdaterad:

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää siitä, miten, missä ja milloin EU-vaaleissa äänestetään: val.se
Sivun oikeassa yläkulmassa voit valita kielen.

Senast uppdaterad: