Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Personlig assistans

Att få personlig assistans innebär att få hjälp med grundläggande saker som till exempel att äta, förflytta sig eller att kommunicera med andra. Hjälpen får du av en eller några få personer som du själv är med och väljer ut.

En personlig assistent stödjer dig att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hen ska underlätta för dig att göra saker själv, och hjälpa dig i de situationer när det inte är möjligt.

Du kan få personlig assistans om du är

  • under 65 år
  • har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning
  • behöver hjälp att sköta grundläggande behov som att äta, förflytta sig, sköta personlig hygien, och/eller kommunicera med andra.

Du som inte har så stora behov att du kan få personlig assistans, men ändå behöver hjälp i din vardag, kan få stöd liknande personlig assistans genom hemtjänsten.

Du väljer vem som ska utföra assistansen

När du blivit beviljad personlig assistans väljer du vem som ska utföra assistansen.

Du kan välja

  • kommunen
  • privat utförare
  • att själv anställa dina assistenter.

Din handläggare kan ge dig mer information om alternativen.

Ansök om personlig assistans

E-tjänsten Medborgartjänst kan du använda både när du ansöker om omsorg och efter att du blivit beviljad stöd. Om du vill kan du ge samtycke till en närstående att få tillgång till e-tjänsten. Här hittar du en vägledning till hur e-tjänsten fungerar.

Du kan också beställa blanketten och få hjälp att ansöka genom medborgarcenter på telefon 08-530 610 00.

Om du behöver hjälp av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka ska du först vända dig till Försäkringskassan.

Ekonomiskt stöd för merkostnad vid sjukdom

Du som beviljats personlig assistans kan ansöka om ekonomiskt stöd för eventuella merkostnader när assistenter varit sjuka. Ansökan skickas in fortlöpande. I ansökan ska det stå vem som ansöker, ansökt belopp, period och underskrift. Du kan också behöva lämna ytterligare uppgifter som till exempel kopia på tidrapport, uppgifter om ordinarie lön och uppgifter om kollektivavtal. Efter att du har fått beslut om din ansökan kan du eller din assistanssamordnare fakturera kommunen det beviljade beloppet.

Ansökan och övriga handlingar skickas till:

Botkyrka kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Myndighet
147 85 Tumba

Senast uppdaterad:

Ansök om personlig assistans

Senast uppdaterad: