Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fittja centrum

Detaljplanen för Fittja Centrum vann laga kraft 2016 och möjliggör för cirka 300 lägenheter i flerbostadshus, ett äldreboende, garage och utökade kommersiella lokaler.

Illustration av det nya förslaget för Fittja centrum.

Det nya förslaget för Fittja centrum av Enter Arkitektur

Bygget pågår

Utbyggnaden planeras ske i fem etapper:

Äldreboende (etapp 1)

Stadsdelens nya äldreboende har byggts i tre nya våningar på det befintliga centrumhuset. Äldreboendet har en varierad fönstersättning med stora glaspartier. De första boende flyttar in i december 2017.

Fittjahöjden (etapp 2)

Väster om det befintliga centrumhuset planeras en lamellbyggnad på max sju våningar med främst bostäder men även en konsthall/bibliotek och en förskola.

Kommunen planerar även att rusta upp Fittjahöjdens park.

Bostadshus 1 & 2 (etapp 3 & 4)

Öster om den befintliga centrumbyggnaden finns idag en parkeringsyta där exploatering av främst bostäder i två hus och handel/vård på bottenvåning och våning ovan planeras. I samband med exploateringen av bostäder tillkommer ett parkeringsgarage i två plan.

De nya två husen ska trappas ner i höjd i motsatta riktningar för att skapa variation och undvika karaktären av ytterligare rätblock. Husen varierar i våningsantal och har spetsig form. Den vinklade principen bygger på en byggvänlig och rationell idé om flexibla, spegelvända bostäder där varje trapphus avslutas med en egen takterrass längst upp.

Terrassen ger möjlighet för de boende till en gemensam utomhusyta särskilt för de närmaste grannarna. Ett mer privat komplement kommer att finnas i de större gemensamma bostadsgårdarna, där kan man tillbringa grillkvällar och ha sina odlingslådor utan att behöva lämna sitt trapphus. En del av de nya bostäderna ska direkt vetta mot busstorget vilket skapar mer liv och trygghet särskilt under mörka kvällar.

Fittja Tower (etapp 5)

I fastighetens sydvästra del, närmast Fittja tunnelbanestation, föreslås ett högt smalt hus i 15 nya våningar, utöver de 3 befintliga våningarna, som kan vara för kontor, bostäder, centrum och hotell.

Bygget av Fittja centrum, april 2017

Bygget av Fittja centrum, april 2017

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: