Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Naturskolan

Naturskolan består av tre enheter: Naturskolan F-6, Naturskolan – Förskola och Fältbussen.

En naturskola är inte en plats utan ett arbetssätt. I Botkyrka kommun arbetar naturskolan främst med elever i förskolan och grundskolan och deras pedagoger. Vi har också verksamhet för kommunens naturvetenskapliga gymnasieklasser, svenska för invandrare och allmänheten. Vi är medlemmar i Naturskoleföreningen som är ett forum för Sveriges alla Naturskolor.

Botkyrka naturskolas buss i skogsmiljö

Fältbussen

Botkyrka kommun har sedan 1988 en rullande naturskola: "Fältbussen". Fältbussen är en specialinredd buss med både sittplatser och biologiskt laboratorium. Verksamheten ska visa vägen in i naturen. Besökare får på ett lärande sätt kunskap om naturen, förståelse för alla dess värden samt inspireras att ge sig dit. Vi vill ge deltagarna en positiv känsla för hemkommunen och dess natur. Vår huvudverksamhet är att arbeta med årskurs 5.

Naturskolan F–6

Denna verksamhet är en resurs för att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap, teknik och lärande för hållbar utveckling. Vår huvudverksamhet är att arbeta med elever och pedagoger i åk 2. Vi anordnar även fortbildning för skolor i utomhuspedagogik.

Vi ansvarar också för skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Där har pedagogerna i årskurserna F–6 möjlighet att boka experimentsmaterial, lärarhandledningar och fortbildning kopplade till ämnena biologi, kemi, fysik, teknik och matematik.

Naturskolan Förskola

Denna verksamhet riktar sig till förskolans pedagoger och barn. Vi stöttar med besök i verksamheterna, fortbildningar för pedagogerna, pedagogiskt material, inspiration om förskolegårdar och mycket annat.

För att stödja pedagogernas arbete kring språkutveckling och rörelse har Naturskolan utvecklat leklådor. Med dessa lådor får pedagogerna en fortbildning, lärarmaterial och en materialsats för att genomföra lekarna tillsammans med barnen på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Naturskolan F–6

Pedagog och NTA-samordnare
Jenny Dagert
070-889 20 08
jenny.dagert@botkyrka.se

Naturskolan – Förskola

Pedagog
Helena Osswald
073-833 79 88
helena.osswald@botkyrka.se

Fältbussen

Ekolog
Annika Norin
0708 86 10 77
annika.norin@botkyrka.se

Senast uppdaterad: