Öppna mobilmenyn

Naturskolan

Naturskolan består av två verksamheter: Fältbussen och Naturpedagogiskt Centrum.

En naturskola är inte en plats utan ett arbetssätt. I Botkyrka kommun arbetar naturskolan främst med elever i förskolan och grundskolan och deras pedagoger. Vi har också verksamhet för kommunens naturvetenskapliga gymnasieklasser, svenska för invandrare och allmänheten. Vi är medlemmar i Naturskoleföreningen som är ett forum för Sveriges alla Naturskolor.

Botkyrka naturskolas buss i skogsmiljö

Fältbussen

Botkyrka kommun har sedan 1988 en rullande naturskola: "Fältbussen". Fältbussen är en specialinredd buss med både sittplatser och biologiskt laboratorium. Verksamheten ska visa vägen in i naturen. Besökare får på ett lärande sätt kunskap om naturen, förståelse för alla dess värden samt inspireras att ge sig dit. Vi vill ge deltagarna en positiv känsla för hemkommunen och dess natur. Vår huvudverksamhet är att arbeta med årskurs 5.

Naturpedagogiskt centrum

Vår uppgift är att stimulera och stödja förskolans och skolans arbete för en hållbar utveckling i den nya läroplanens anda. Vi arbetar praktiskt med alla NO ämnen. Vi håller även kurser i NTA och organiserar denna verksamhet i kommunen.

Vår naturskolelokal ligger i Tullingeskolan i Tullinge men vi arbetar mycket med uppsökande verksamhet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Naturpedagogiskt centrum

Tullingebergsskolan
Tullingebergsvägen 39
146 45 Tullinge

Pedagog
Jenny Dagert
070-889 20 08
jenny.dagert@botkyrka.se

Pedagog
Helena Osswald
073-833 79 88
helena.osswald@botkyrka.se

Fältbussen

Ekolog
Anders Bengtsson
070 886 10 68
anders.bengtsson@botkyrka.se

Ekolog
Annika Norin
0708 86 10 77
annika.norin@botkyrka.se

Senast uppdaterad: