Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Om kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina väcker oro och frågor hos många medborgare i Sverige. Här har vi samlat information om vilken beredskap som finns tillgänglig och var du kan vända dig om du har frågor.

Säkerhetsläget i Sverige

På Försvarsmaktens webbplats kan du läsa om det aktuella säkerhetsläget i Sverige.

Säkerhetsläget i närområdet

Vår gemensamma säkerhet

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läsa mer om vad du som privatperson kan göra med anledning av kriget i Ukraina.

Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se)

Så här skyddar du din information i din dator och på nätet

Ditt närmaste skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ansvar för tillsyn av skyddsrum. Alla Botkyrkas och grannkommunernas skyddsrum hittar du på vår webbkarta.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

Skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Den som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa om hur ansökan går till och vad som händer efteråt.

Skydd enligt massflyktingsdirektivet

Ansök om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

Frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet

Så arbetar Botkyrka kommun

Vi följer utvecklingen noga med anledning av det spända läget kring kriget i Ukraina. Vi samverkar också med andra myndigheter för att vid behov kunna genomföra förberedande åtgärder och analysera vilka konsekvenser situationen kan få för Sverige, Stockholms län och Botkyrka kommun.

Samordning av flyktingfrågan

Botkyrka kommun samverkar med myndigheter som Migrationsverket och länsstyrelsen för att ställa i ordning tillfälliga boenden för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Vi samarbetar också med civilsamhällets organisationer för att erbjuda plats i öppna förskolan, fritidsaktiviteter och andra aktiviteter för flyktingar från Ukraina.

Botkyrka kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av mat, kläder och privatbostäder för uthyrning.

Migrationsverket erbjuder ukrainska medborgare boendeplats och ekonomiskt stöd. Kommunen kan hjälpa till vid akuta nödsituationer (till exempel med mat och logi) för personer som inte registrerat sig hos migrationsverket.

Mottagande av nyanlända elever

Nyanlända i åldrarna 6–19 år ska vägledas till skola via Språkcentrum. Det gäller de med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Botkyrka kommun.

Språkcentrum

Så kan du hjälpa personer på flykt från Ukraina

Många vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina just nu. Vänd dig till de etablerade välgörenhetsorganisationer som finns, som har strukturer för hjälpinsatser som når fram och kunskap om vad som behövs.

Hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du läsa mer om exempel på hur du kan engagera dig: Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation - du behövs! (msb.se)

Skydd enligt massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Hantera din egen eller dina barns oro

Om du är orolig och vill veta vilken hjälp du kan få från samhället finns information och stöd vid oro på krisinformation.se

Du kan också läsa om hur du som vuxen kan stötta och prata med barn som är oroliga för omvärldsläget på BRIS hemsida.

Detta gäller vid utlandsresor

I nuläget avråder Utrikesdepartementet, UD, från alla resor till Ukraina samt Ryssland och uppmanar de svenskar som befinner sig i de berörda länderna att åka därifrån.

Hälso- och sjukvård för flyktingar som kommer från Ukraina

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Från och med och den 1 april 2022 omfattas massflyktingar från Ukraina av samma regelverk som asylsökande gällande tillgång till hälso- och sjukvård. Detta innebär att:

  • personer som inte har fyllt 18 år och som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting, erbjuds fullständig vård och tandvård i samma omfattning som folkbokförda barn.
  • personer som har fyllt 18 år som sökt eller beviljats uppehållstillstånd som massflykting erbjuds vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Information on how to seek health care in Stockholm county - 1177.se

Information on health and healthcare translated to Ukrainian - 1177.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: