Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Klimat och miljö

Målet är att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2045. Botkyrka som organisation ska gå före i omställningsarbetet med målsättningen att vara klimatneutral senast 2025.

 • Botkyrkas blå värden

  Vattenprogrammet för Botkyrka kommun syftar till att skapa samsyn och samordna kommunens arbete med vatten.

 • Botkyrkas gröna värden

  Botkyrkas gröna värden är kommunens naturvårdsprogram.

 • Miljöbarometern

  Med miljöbarometern kan du följa upp och läsa om miljösituationen, miljöpåverkan och resursanvändningen inom en mängd olika områden.

 • Klimatsatsningar

  Mellan åren 1990 och 2019 har Botkyrka kommun minskat utsläppen av koldioxid med 72 %.

 • Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

  I den gemensamma avfallsplanen har Södertörnskommunerna tagit fram riktlinjer för hur kommunerna ska arbeta med avfallsfrågorna fram till 2020.

 • Skogsbruksplan

  Skogsbruksplanen utgör en viktig del i det arbetet och är ett hjälpmedel för att uppnå målet med kommunens skogspolicy. Planen har en planeringsperiod på tio år.

Miljöbarometern

Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas.

Miljötillståndet i Botkyrka