Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Klimat och miljö

Målet är att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2045. Botkyrka som organisation ska gå före i omställningsarbetet med målsättningen att vara klimatneutral senast 2025.

Miljöbarometern

Miljöbarometern är ett verktyg för att samla och redovisa information om miljötillståndet i kommunen. Det ger alla som är intresserade en möjlighet att följa hur miljön i Botkyrka utvecklas.