Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så jobbar vi för att förebygga brott

Vi hjälper personer att lämna en kriminell livvstil och arbetar med olika förebyggande åtgärder.

Ungdomar utomhus
 • EST - effektiv samordning för trygghet

  Varje torsdag möts representanter från polisen, Botkyrkabyggen och kommunen för att formulera en gemensam lägesbild baserat på information från respektive organisation samt delar av civilsamhället.

 • Förebyggarenheten

  Förebyggarenheten arbetar förebyggande, individuellt och i grupp, för barn, unga och föräldrar

 • Stöd till personer som vill lämna en kriminell bana

  Botkyrka kommun arbetar för att kunna stötta Botkyrkabor som lever i eller är i riskzonen för ett kriminellt liv.

 • Våldspreventivt center – tillsammans mot våld

  Botkyrka har sedan 2012 drivit ett långsiktigt och strukturerat våldsförebyggande arbete, i samverkan mellan i första hand socialtjänst, skola, polis, bostadsbolaget Botkyrkabyggen och räddningstjänst.

Vårt arbete ger resultat

Läs Uppsala universitets forskningsrapport som tittat på Botkyrka och Norrtälje kommuns förebyggande arbete. Rapporten är beställd av Länsstyrelsen i Stockholm.