Öppna mobilmenyn

Socialnämnden

Möten och handlingar

Socialnämndens möten är öppna för allmänheten.

Du hittar mötesdatum, handlingar till möten och protokoll från möten på kommunens webbplats Insyn i politiken.

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från nämndmöten mellan 2014-2020.

Vad vi gör

Socialnämnden fattar de politiska besluten inom individ- och familjeomsorgen, det vill säga barn- och ungdomar, ekonomiskt bistånd, vuxna med beroende och missbruk och vuxna med psykiska funktionshinder. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna i kommunen.

Socialnämndens sekreterare är Anneli Sjöberg.

Utskott

Socialnämnden har två utskott. Barn- och familjerättsutskottet handlägger ärenden från utredningsenhetens barnsektioner och familjerättsliga ärenden. Vuxen- och ungdomsutskottet handlägger ärenden från vuxenenheten, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och från utredningsenhetens ungdomssektioner.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i socialnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i socialnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Handlingar och protokoll inför och efter nämndmöte

Senast uppdaterad: