Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gymnasievalet

Du som bor i Botkyrka och är behörig till ett nationellt program kan söka till alla gymnasieskolor i Stockholms län. Antagningen sker på samma villkor för alla sökande elever som är bosatta i länet. Gymnasievalet öppnar i mitten av januari.

Hitta skola och program

Gymnasieantagningens webbplats hittar du alla gymnasieskolor i Stockholms län och vilka program de har. Alla elever i länet söker på samma villkor. Det spelar ingen roll vilken kommun i länet du bor i.

Du kan även söka till hela Sveriges gymnasieskolor som har riksintag och till alla friskolor. Antagningen sker på samma villkor för alla sökande elever oavsett var i landet de bor.

Sök gärna till en skola här i Botkyrka. Vi har fyra populära kommunala gymnasieskolor och två fristående gymnasieskolor.

Om du söker till en gymnasieskola i annan kommmun utanför Stockholms län som inte har riksintag, kan du bli antagen i mån av plats. Prata med din studie- och yrkesvägledare (SYV) om vad som gäller.

Introduktionsprogram
- en möjlighet att läsa in grundskolebetyg

Om du ännu inte har gymnasiebehörighet kan du läsa in dina grundskolebetyg på ett introduktionsprogram i din hemkommun. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan. Målet är att du ska bli behörig för att kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram eller komma ut i arbete. Tala med din SYV om du vill veta mer.

Logga in och ansök

Du hittar all information om ansökan och viktiga datum på gymnasieantagningens webbplats.

Logga in på Gymnasieantagningens webbplats och gör dina val. För att öka dina möjligheter att få en plats är det viktigt att lägga in flera val. Rangordna dina val så att du först lägger in den utbildning som du helst vill få en plats till.

Om du vill kan du ändra din ansökan under omvalsperioden, från och med mitten av april till mitten av maj.

Ha koll på viktiga datum för ditt gymnasieval

Här hittar du de viktigaste datumen för dig att ha koll på gällande gymnasievalet under 2024.

Antagning

Antagningen avgörs av din behörighet och dina betygspoäng. Om dina betyg räcker till flera av dina alternativ så antas du till den utbildning du har satt som förstahandsval. Du kan bara komma in på en utbildning.

På Gymnasieantagningens webbplats kan du läsa mer om dig behörighet och vilka antagningsspoäng utbildningarna har haft tidigare år.

I början av juli kommer besked på din ansökan. Har du blivit antagen till en utbildning, ska du tacka ja eller nej. Ett tips är att inte tacka nej, eftersom du då riskerar att bli utan gymnasieplats. Om du vill kan du stå kvar som reserv till högre val i din ansökan.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: