Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Gruppträffar för anhöriga till personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Är du anhörig till någon som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen att träffa andra personer i samma situation som du, för samtal, råd och stöd.

Botkyrka kommun har beslutat om försiktighetsåtgärder som rör verksamheter inom vård och omsorg, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande Corona-viruset.

Syftet är att begränsa smittspridning och skydda sårbara medborgare. De träffar som planeras följer riktlinjerna angående antal deltagare och möjlighet att hålla avstånd. Håll dig uppdaterad i Botkyrka kommuns kalendarium eller på denna sida gällande status för framtida evenemang.

Välkommen på gruppträffar

Datum 2023: 28 november, 19 december.
Datum 2024:
9 januari, 6 februari, 5 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 9 juli, 6 augusti, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december.

Tid: tisdagar kl 15–17.

Plats: Kommunhuset på Hans Stahles väg 13 (Alfa Laval-området, det står reception och Botkyrka kommun på fasaden). Anmäl dig i receptionen och sitt ned och vänta.

Anmälan: Skicka sms eller ring senior volontär (samtalsledare) Ingemar, 070-400 09 43

OBS! Vid ökad smittspridning blir det istället promenadsamtal utomhus.

Senast uppdaterad:

Digitalt möte vid behov

Om den fysiska aktiviteten behöver ställas in kommer vi att kunna erbjuda ett digitalt alternativ i form av ett videomöte via Microsoft TEAMS. Om du är intresserad av att delta på ett sådant digitalt alternativ behöver du meddela detta senast dagen före aktuellt datum till anhorigstod@botkyrka.se

Inbjudan till digitalt möte skickas sedan ut via e-post och i detta mail finns då en länk som du kan använda för att ansluta till mötet.

Programmet Teams kan du även ladda ned i din mobiltelefon via din APP-butik eller om du använder dator, via google.se, sök då på Microsoft Teams. Det är ett gratis program.

Senast uppdaterad: